مهارت زندگی

قیمت : 210000   تومان

 • 5.00

آموزش مهارت های زندگی

اهداف کلاس هارت های زندگی:

 • خودآگاهی
 • همدلی
 • ارتباط موثر
 • روابط بین فردی
 • مدیریت استرس
 • مدیریت خشم
 • تفکر خلاق
 • تفکر انتقادی
 • حل مساله
 • تصمیم گیری

اطلاعات دوره

نام دوره: مهارت زندگی
تاریخ اتمام ثبت نام 1398/03/01
تاریخ شروع دوره 1398/04/01
تاریخ پایان دوره 1398/06/31
نام مربی آقای کثیری و خانم نفیسی
ظرفیت دوره 7-10
شهریه خالص 210000   تومان

ارسال دیدگاه0 نظر ارسال شده