مهارت های شناختی

قیمت : 150000   تومان

  • 5.00

آموزش مقابله با افکار منفی

اهداف مهارت های شناختی:

  • عزت نفس
  • خودپنداری مثبت
  • اعتماد به نفس و خوش بینی

 

اطلاعات دوره

نام دوره: مهارت های شناختی
تاریخ اتمام ثبت نام 1398/03/31
تاریخ شروع دوره 1398/04/01
تاریخ پایان دوره 1398/06/31
نام مربی خانم موسوی-خانم پورهادی
ظرفیت دوره 7-10
شهریه خالص 150000   تومان

ارسال دیدگاه0 نظر ارسال شده