تایید مداوم والدین، عامل ایجاد استرس

  • 5.00

تایید کردن مداوم والدین، موجب افزایش استرس در کودکان می شود.

تاییدمداوم والدین، عامل ایجاد استرس

یکی از دلایلی که کودکان دچار استرس می شوند، تایید مداوم والدین است.هرچند کودک در آن لحظه آرامشی نسبی پیدا می کند اما در آینده سطح استرس او به اطمینان‌بخشی‌های والدین افزایش می‌یابد.

کودکِ نگران مدام نیازمند اطمینان‌بخشی است و والدین نیز به منظور کاهش همین نگرانی ها مدام به او این اطمینان‌بخشی را منتقل می کنند و همین امر یکی از اشتباهات والدین است که به منظور کاهش آشفتگی فرزندان انجام می شود. اطمینان بخشی های زیاد به کودکان و تکرار آن و تعریف مداوم از فرزندان عاملی برای افزایش نگرانی های آنها خواهد شد و در واقع کودکانِ نگران همیشه نیازمند تایید والدین هستند.
👈 باید به این نکته توجه کرد که به عنوان والد نباید بیش از اندازه به کودک اطمینان بخشی منتقل کنیم، برای مثال وقتی که کودک از خوب بودن پاسخ هایش سوال می کند، باید والدین جواب این سوال را از خود او بخواهند و اینکه ارزیابی خودش نسبت به دفعات قبل چگونه بوده است و در واقع کودک پاسخ را از ذهن والدین نگیرد بلکه خودش با به چالش کشیدن ذهنش ومرور گذشته و مقایسه سطح استرس ها در دفعات قبل به این سوال پاسخ دهد.

پس باید همیشه بخاطر داشت که تایید مداوم والدین می تواند عامل ایجاد استرس در کودکان باشد.

http://rooyesheaftab.ir/

 ارسال نظر0 نظر ارسال شده