• موسسه
    رویش آفتاب
  • موسسه
    رویش آفتاب

تجربه خودتان

موسسه کودک و نوجوان رویش آفتاب، از سال 1395 فعالیت خود را در قالب سه بخش مهدکودک و پیش دبستانی، مرکز مشاوره و مرکز فرهنگی - هنری کودک و نوجوان آغاز کرد.

درس های کیفی

موسسه کودک و نوجوان رویش آفتاب، از سال 1395 فعالیت خود را در قالب سه بخش مهدکودک و پیش دبستانی، مرکز مشاوره و مرکز فرهنگی - هنری کودک و نوجوان آغاز کرد.

بازی ها و سرگرمی ها

موسسه کودک و نوجوان رویش آفتاب، از سال 1395 فعالیت خود را در قالب سه بخش مهدکودک و پیش دبستانی، مرکز مشاوره و مرکز فرهنگی - هنری کودک و نوجوان آغاز کرد.

رویش آفتاب

موسسه کودک و نوجوان رویش آفتاب، از سال 1395 فعالیت خود را در قالب سه بخش مهدکودک و پیش دبستانی، مرکز مشاوره و مرکز فرهنگی - هنری کودک و نوجوان آغاز کرد. هدف این مجموعه ارتقای سلامت روان کودکان، نوجوانان و رشد شناختی و هیجانی آنان می باشد. به همین منظور این مجموعه، با توجه به ویژکی های منحصر به فرد هر کودک یک برنامه ی بلند مدت برای ارتقاء شناختی و هیجانی او در نظرگرفته و تا بالندگی او در تمام بحران های زندگی، پا به پای والدینش قدم به عرصه ی رشد خواهد گذاشت. باشد که آفتاب ها بروید در این سرزمین.

کلاس های ما

برگزاری کلاس های متنوع در رویش آفتاب

گالری ما

گالری تصاویر در رویش آفتاب

مربی های ما

باشد که آفتاب ها بروید در این سرزمین

رویش آفتاب

موسسه کودک و نوجوان رویش آفتاب، از سال 1395 فعالیت خود را در قالب سه بخش مهدکودک و پیش دبستانی، مرکز مشاوره و مرکز فرهنگی - هنری کودک و نوجوان آغاز کرد. هدف این مجموعه ارتقای سلامت روان کودکان، نوجوانان و رشد شناختی و هیجانی آنان می باشد. به همین منظور این مجموعه، با توجه به ویژکی های منحصر به فرد هر کودک یک برنامه ی بلند مدت برای ارتقاء شناختی و هیجانی او در نظرگرفته و تا بالندگی او در تمام بحران های زندگی، پا به پای والدینش قدم به عرصه ی رشد خواهد گذاشت. باشد که آفتاب ها بروید در این سرزمین.

آخرین مطالب